De ontwikkelingen binnen de IT gaan in een razendsnel tempo net zoals de wereld om ons heen. Steeds meer is mogelijk en de uitdaging wordt steeds groter om met je bedrijf mee te veranderen in de snel veranderende omgeving. Om je bedrijf zo in te richten dat het klaar is om snel mee te veranderen is het vaak verstandig om je IT uit te besteden ook wel IT outsourcing genoemd. Hierbij geef je je IT uit handen aan een professionele partij. Deze kan dan één of meerdere IT zaken voor je uit handen nemen. Graag leggen we de mogelijkheden binnen IT outsourcing verder uit.

Wat kan uitbesteed worden bij IT outsourcing?

IT is afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen bedrijven. Voor bijna alle processen zijn er IT oplossingen nodig om het uit te kunnen voeren. Binnen IT outsourcing heeft u de mogelijkheid om delen of het volledige proces uit te besteden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om bij IT outsourcing alleen de voorzieningen te outsourcen. Denk daarbij aan het rekencentrum of het werkplek beheer. Het grote voordeel is daarbij dat u de deskundigheid ook uitbesteed. Is er wat met één van de werkplekken dan zijn er deskundigen achter de hand die dat kunnen oplossen. Je hoeft zelf niet meer de expertise in huis te hebben. Zeker de expertise in huis hebben is in deze tijd een grote uitdaging door de snelle ontwikkelingen die er binnen de IT zijn. Je kan ook een volledig IT proces uitbesteden. Je kunt dan alle IT toepassingen die gelieerd zijn aan een proces outsourcen. De software, de applicaties  en het beheer van deze software is dan uitbesteed aan een professionele partij. Als laatste kan je ook een volledig proces outsourcen als dit proces volledig wordt ondersteund door IT. Denk daarbij aan voorraadbeheer als dat volledig door IT wordt ondersteund.

Redenen voor IT outsourcing

De belangrijkste reden voor IT outsourcing is kwaliteit. Een partij die de focus heeft op IT zal beter op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen dan dat er een paar mensen bij je bedrijf hier verantwoordelijk voor zijn en het meer bijzaak is. Daarnaast is een reden voor IT outsourcing om je bedrijf meer flexibel te maken. Als je je IT uitbesteed is het vaak makkelijker opschalen omdat een IT partij dat makkelijker kan organiseren dan dat je dat zelf moet doen.